Stichting INFORMATICA-Actief

Onze ambitie

Stichting Informatica-Actief heeft 3 doelen:

  • Online leermateriaal te publiceren voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs.
  • Kennis te verzamelen over het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs om leermateriaal te (laten) ontwikkelen.
  • Docenten te ondersteunen door middel van cursussen voor het vak Informatica voor het Voortgezet Onderwijs.

We hebben naast een methode ook een manier van ondernemen gerealiseerd:

  • Geen winstoogmerk.
  • De kennis zit in onze dynamische groep auteurs en komt met schrijven in de methode.
  • De cursussen worden met regelmaat aangepast, vernieuwd.
  • De auteurs krijgen een uurvergoeding, geen royalty’s (dus gericht op vernieuwing).
  • Online publiceren via een open sourcepakket Moodle; stabiel en met goede performance.
  • Wanneer de kosten gedekt zijn en het ontwikkelbudget geborgd is, zorgen we voor een prima lage prijs per account.

AANSPREEKPUNTEN binnen INFORMATICA-Actief

Administrator van de digitale leeromgeving is nu nog Pieter Vorstenbosch.
In het nieuwe schooljaar neemt Adriaan Dekker het over.

Email: pietervorstenbosch@informatica-actief.nl
Pieter is het aanspreekpunt voor bijdragen voor de docentenkamer, zoals antwoorden, PP-presentaties, bruikbare software, enz.
Daarnaast beheert Pieter ook alle leerling/docentaccounts en alle klaslokalen van de verschillende scholen.
Bij technische vragen/problemen kunt u als eerste contact opnemen met Pieter.

Eindredacteur van de digitale leeromgeving is Paul Bergervoet.

Email: paulbergervoet@informatica-actief.nl
Paul is de eindredacteur van INFORMATICA-Actief.
Paul bewaakt de 'onderwijskundige lijn' en de 'layout' van de digitale lesmethode.
Daarnaast is Paul het aanspreekpunt bij inhoudelijke en/of tekstuele opmerkingen over de inhoud van het lesmateriaal.

De financiële administratie wordt verzorgd door Pieter Vorstenbosch.

Email: pietervorstenbosch@informatica-actief.nl
Pieter beheert de website, verzorgt de nieuwsbrieven, verwerkt alle bestellingen en is het aanspreekpunt bij vragen over facturen e.d.

Tenslotte zijn er verschillende auteurs op freelance basis voor de stichting werkzaam.
INFORMATICA-Actief investeert doorlopend in de ontwikkeling van nieuw lesmateriaal.

De bestuursleden van Stichting INFORMATICA-Actief

Voorzitter: Paul Bergervoet

email: paulbergervoet@informatica-actief.nl

Penningmeester/Secretaris: Pieter Vorstenbosch

email: pietervorstenbosch@informatica-actief.nl

Lid: Renske Weeda

email: renskeweeda@informatica-actief.nl

Lid: Adriaan Dekker

email: adriaandekker@informatica-actief.nl